Springfield Education After School
After School Clasa 0 – limba engleză intensiv

Această grupă se li adresează atât celor care termină cursurile grădiniței Springfield Nursery School, cât și copiilor din afara instituției care au cunoștinte avansate de limba engleză.
Aceștia vor beneficia de un program gândit special pentru ei, croit după English National Curriculum, respectând ariile de învățare specifice: Comunicare și Limbaj, Dezvoltare psiho-motrică, Alfabetizarea, Gândirea logico-matematică, perspicacitate și numerație, Cunoașterea mediului înconjurător, Expresivitate artistică și desen.
Activitățile vizează atât atingerea obiectivelor educaționale pentru toate ariile de învățare, cât și asimilarea limbii engleze, transdisciplinar, printr-o varietate de metode și resurse.
Acest program marca Springfield a demonstrat, de-a lungul anilor, că aduce beneficii numeroase în planul dezvoltării intelectuale și emoționale a copiilor.
Încadrarea elevilor din afara SNS în această grupă se va face în urma unui test de verificare a cunoștintelor de limba engleză.

Conținuturile educaționale pentru After School Clasa 0 – engleză intensiv cuprind:

Phonics, Reading, Writing, Speaking and Listening. Programul Jolly Phonics va fi reluat si continuat cu Jolly Grammar (6 -8 ani) si Oxford Reading Tree (levels 1 -9)

Number, Shape, Space and Measure, Data Handling.

Science, History, Geography, Design and Technology.

Program și taxe
  • Program after-school (12:00 -18:00) = 3200 lei

 In cazul in care copilul absenteaza, indiferent de motiv, se va scadea valoarea mesei (25 lei/zi). Aceeasi suma se scade atat pe perioada vacantelor scolare cat si atunci cand centrul este inchis.

 Tariful include transportul de la scoala, masa de pranz și gustarea, precum si programul educational și recreativ in limba engleza.

After School Clasele 1 – 4

Springfield Education derulează un program After School educativ-recreativ pentru elevii care frecventează clasele 1 – 4, coordonat de învățătoare cu experiență, cu catedră la școlile de stat și care au gradul didactic I sau II.
Springfield Education oferă următoarele servicii:
 preluarea copiilor de la școală
► masa de prânz și gustarea de la ora 16:00
► efectuarea temelor sub coordonarea cadrelor didactice
► activități recreative
► modulul Cambridge – curs de limba engleză, 2 ședințe/săptămână. Acesta se desfasoara la centrul de limbi straine si face obiectul unui contract separat.

Program și taxe
  • Program after-school (12:00-18:00) = 2000 lei
  • Taxa de masă – 25 lei/zi
  • Taxa modulului Cambridge 360 lei pe lună

 In cazul in care copilul absenteaza, indiferent de motiv, se va scadea valoarea mesei (25 lei/zi). Aceeasi suma se scade atat pe perioada vacantelor scolare cat si atunci cand centrul este inchis.

Condiții generale pentru programul after-school

► Înscrierea pentru anul scolar 2023-2024 presupune depunerea dosarului de înscriere ( formular înscriere, contract) și achitarea integrală a unei luni aferente tipului de program ales, reprezentând ultima lună de contract. Taxa educațională se achită în avans și absențele se scad retroactiv.
Pentru fiecare zi de absență se vor scădea 25 lei/zi, atât în timpul anului școlar, cât și în vacanțe sau în zilele în care activitatea este întreruptă din diverse motive (excursii școlare, condiții climatice etc.)

► În cazul în care orarul suferă modificări ce duc la decalarea orei de preluare de la școală, transportul de la after school poate fi modificat numai în funcție de disponibilitate și de cursele deja existente

► Transportul de seară este fix și nu poate fi modificat ca oră sau destinație