Politica de confidențialitate

Aceasta este pagina unde descriem Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Citiți suplimentar și Politica de Utilizare Cookies.

 

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal a fost creată având în vedere intrarea în vigoare, începând cu data de 25 mai 2018, a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

Această politică prezintă principiile și măsurile luate pentru asigurarea conformității prelucrării datelor conform Regulamentului UE 2016/679.

Navigarea pe site-ul www.springfield-school.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea acestei Politici și a Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului.

 

Springfield Language School promite, prin actuala Politică de Confidențialitate și Protejare a Datelor cu Caracter Personal, să respecte următoarele:

–       datele colectate sunt relevante pentru scopul activității care a generat colectarea lor, iar scopurile sunt determinate, explicite și legitime,

 • toate datele colectate sunt securizate prinluare de măsuri tehnice corespunzătoare,
 • toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare,

–       toate datele colectate sunt păstrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Termeni utilizați (cf. legislației):

 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • „destinatar” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voința liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Cine suntem

Site-ul www.springfieldeducation.roeste deținut de către SC SPRINGFIELD CENTER SRL, CUI 37409510, J40/5460/2017, cu următoarele date de contact: 0721.707.879 sau pe mail la office@springfieldeducation.ro.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Colectăm pe bază de consimțământ doar acele date cu caracter personal necesare pentru a putea realiza cu succes cerințele utilizatorilor noștri. În funcție de interacțiunile pe care utilizatorii le au cu site-ul nostru și, de la caz la caz, în relație cu necesitatea implicată, datele cu caracter personal pe care le colectăm pot fi următoarele:

Date de identificare și contact

 • Nume și prenume – pentru înscrierea la cursurile noastre sau pentru încheierea unui contract de prestări servicii.
 • Adresa de email – pentru comunicare electronică, pentru transmiterea și primirea de documente necesare desfășurării colaborării.
 • Număr de telefon – pentru comunicare flexibilă și promptă
 • Alte date de identificare din cartea de identitate (adresa, serie/număr buletin, cod numeric personal, detalii de plată) necesare întocmirii facturilor fiscale de servicii.

Date angajare

 • Sunt date specifice colectate numai în relație cu angajații sau colaboratorii noștri în scopul întocmirii și semnării contractului de muncă/colaborare și a prevederilor legale în domeniul muncii.

Diverse

 • Mesaje – Este un câmp în care utilizatorii pot expune o problema sau pot pune o întrebare (pe pagina de Contact, la solicitarea unui serviciu ori la înscrierea la un curs sau eveniment).

Date tehnice online

 • Site-urile moderne colectează automat o serie de informații de tip cookie-uri și informații din traficul de server. Atunci când un utilizator vizitează un site web, sunt comunicate automat o serie de informații tehnice precum adresa IP, ora vizitei, website-ul sursă dacă a fost accesat un link cu trimitere pe site-ul nostru. Springfield-school.ro, ca și alte website-uri, înregistrează automat aceste informații ca parte a rutinelor sale de software, pentru rațiuni de securitate (protecție la atacuri software) și pentru a urmări traficul înregistrat pe website și paginile cele mai accesate de către utilizatorii săi, pentru a putea personaliza conținutul afișat.
 • De reținut: cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal si nu identifică personal utilizatorii de internet.

Cookies și blocarea lor

 • Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul, și este complet „pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).
 • Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. De exemplu, cookie-urile ajută la personalizarea anumitor setări precum limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături.
 • Majoritatea browser-elor sunt setate să accepte cookie-uri. Indiferent de browser-ul utilizat, utilizatorul poate seta browser-ul astfel încât să fie informat despre cookie-urile primite ori să refuze cu totul acceptarea oricărui cookie. Din motive strict tehnice, dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.
 • Dacă vă doriți să blocați primirea de cookies, accesați meniul Setări sau Opțiuni ori Preferințe din browser-ul pe care îl folosiți, refuzând astfel utilizarea cookie-urilor.
 • Google Analytics: Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a traficului web furnizat de Google, Inc.. Google Analytics folosește cookies necesare pentru a analiză modul în care utilizatorii utilizează site-ul nostru. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web sunt transmise și stocate de Google pe serverele din Europa și Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării site-ului web, al realizării rapoartelor privind traficul pe site și în furnizarea altor servicii legate de utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google.  Prin utilizarea site-ului nostru, ești de acord cu prelucrarea datelor tale de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

Mai multe despre politica noastră de cookie aici: Politica Utilizare Cookie

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obtinuțe prin intermediul site-ului www.springfield-school.ro este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016. Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, vă puteți adresa Springfield Language School la adresa de email: office@springfield-school.ro.

Cât timp stocăm datele personale

Durata de stocare a datelor depinde de natură interacțiunii cu site-ul și serviciile furnizate.

 • În cazul semnării unui contract, datele sunt stocate pe perioada valabilități contractului, cât și o perioada după (perioada legală obligatorie) necesară pentru a face dovadă contractului
 • În cazul unor interacțiuni sporadice, întrebări/mesaje diverse, păstram datele 1 an
 • În cazul emiterii unor facturi (cursuri, servicii etc.), suntem obligați de lege să păstram datele financiare pe o perioada de minim 10 ani
 • În cazul contractelor de muncă pentru angajați sau colaboratori, datele se păstrează pe durata reglementată de legislația muncii.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Springfield Language School va publica respectivele modificări pe această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

Daca aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți pe e-mail, la adresa: office@springfield-school.ro.