Lenuta Olarasu
Cleaning Staff
Gradiniță Sector 2 - Cursuri Engleza - After School - Cursuri Cambridge
Apply for Admission or some other Call to Action
Înscriere în anul școlar
2020-2021
Procedura de înscriere in anul școlar va fi următoarea:
Etapa I- solicitarea ofertei educaționale
Etapa a II-a- stabilirea unei întâlniri si vizitarea gradiniței sau after school-ului
Etapa a III-a- semnarea contractelor și incheierea formalităților de înscriere